Gift Bearers: AC Bùi Văn Uyên (Kha) & Chị Lai Thị Nga