Mass Intention: Lh Đôminicô và Anna. C Tiến Nga xin