Mass Intention: Lh Đôminicô và Maria . Các con xin