Mass Intention: Lh Phêrô mới qua đời. Gd Ông Hòa xin