Mass Intention: Lh Phêrô mới qua đời . Gd Ông Hòa xin