Mass Intention: Xin cho đi đường bằng an. C Bình xin